Ischemic stroke

Predictors and outcome of early neurological deterioration after endovascular thrombectomy: a secondary analysis of the DIRECT-MT trial

Miaoyi Zhang, Pengfei Xing, Jie Tang, Langfeng Shi, Pengfei Yang, Yongwei Zhang, Lei Zhang, Ya Peng, Sheng Liu, Liyong Zhang, Jianhui Fu, Jianmin Liu, On behalf of the DIRECT-MT Investigators, Jianmin Liu, Benqiang Deng, Bo Hong, Kaifu Ke, Min Lou, Congguo Yin, Peng Wang, Wenhuo Chen, Anding Xu, Tianxiao Li, Liping Wei, Conghui Li, Qiyi Zhu, Dianjing Sun, Hui Liang, Jiyue Wang, Shouchun Wang, Ya Peng, Yun Xu, Hongchao Shi, Qi Fang, Haibin Shi, Meng Zhang, Shengli Chen, Tong Li, Xincan Yue, Huaizhang Shi, Changchun Jiang, Guoping Wang, Fuqiang Guo, Chun Fang, Jianhong Yang, Jun Sun, Xiaoping Gao, Wanchao Shi, Haicheng Yuan, Weimin Yang, Hua Yang, Zhi Yang, Changming Wen, Guangsen Cheng, Zhou Xing, Hansheng Shu, Haibo Wang

10.1136/neurintsurg-2022-018976

June 10, 2022

Correlation of von Willebrand factor and platelets with acute ischemic stroke etiology and revascularization outcome: an immunohistochemical study

Oana Madalina Mereuta, Mehdi Abbasi, Jorge L Arturo Larco, Daying Dai, Yang Liu, Santhosh Arul, Ramanathan Kadirvel, Ricardo A Hanel, Albert J Yoo, Mohammed A Almekhlafi, Kennith F Layton, Josser E Delgado Almandoz, Peter Kvamme, Vitor Mendes Pereira, Babak S Jahromi, Raul G Nogueira, Matthew J Gounis, Biraj Patel, Amin Aghaebrahim, Eric Sauvageau, Parita Bhuva, Jazba Soomro, Andrew M Demchuk, Ike C Thacker, Yasha Kayan, Alexander Copelan, Pouya Nazari, Donald Robert Cantrell, Diogo C Haussen, Alhamza R Al-Bayati, Mahmoud Mohammaden, Leonardo Pisani, Gabriel Martins Rodrigues, Ajit S Puri, John Entwistle, Alexander Meves, Luis Savastano, Harry J Cloft, Shahid M Nimjee, Robert D McBane II, David F Kallmes, Waleed Brinjikji

10.1136/neurintsurg-2022-018645

May 20, 2022